Aansprakelijkheid

De Witte Klaver besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. De Witte Klaver kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

De Witte Klaver stelt adviezen zorgvuldig samen op basis van gegevens die de cliënt verstrekt. Indien de cliënt gegevens omtrent zijn of haar gezondheid niet meldt, is De Witte Klaver niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen hier van.

De kruidenpreparaten die De Witte Klaver adviseert zijn met zorg uitgezocht. Indien een cliënt een ander product aanschaft dan hetgeen hem of haar is aangeraden, is De Witte Klaver niet verantwoordelijk voor de eventuele effecten daarvan.

De Witte Klaver is niet aansprakelijk voor fabrieks/productiefouten in producten.

Auteursrecht

Het auteursrecht op teksten en foto’s berust bij Maria Consuelo Ladrero Sumelzo.